Spawacze, szczególnie za granicą, mogą pochwalić się wysokimi zarobkami. Wykonują oni pracę istotną dla rozwoju całego państwa. Jednak ich zadanie wiąże się z pewnym ryzykiem wypadków i grozi poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Mimo to coraz więcej młodych ludzi decyduje się na karierę właśnie w branży spawalniczej. Jak się okazuje, wcale nie jest tak łatwo zostać spawaczem, a jeszcze trudniej awansować.

Żeby pracować w warsztacie spawalniczym, przede wszystkim trzeba być zdrowym, silnym fizycznie i psychicznie, a także nie mieć problemów ze wzrokiem. Ponadto koniecznie należy mieć ukończony kurs lub szkołę spawalniczą, gdzie zdobywa się umiejętność pracy za pomocą spawarki MIG, TIG i innych. Zrobienie podstawowego kursu, ułatwi rozpoczęcie pracy w zawodzie, ale nie zaprowadzi do najwyższych szczebli kariery. Żeby znaleźć naprawdę dobrą pracę jako spawacz, trzeba cały czas się kształcić i zdobywać doświadczenie przez wiele lat.

W obrębie zawodu spawacza występuje szereg specjalności. Uzyskanie konkretnych specjalizacji wiąże się ze zdobyciem kolejnych uprawnień. Im więcej z nich ma spawacz tym większymi kwalifikacjami się wyróżnia. W konsekwencji daje to możliwości wyboru atrakcyjnego miejsca pracy albo dalszego kształcenia i podwyższenia owych kwalifikacji. W spawalnictwie proces awansu odbywa się stopniowo, krok po kroku. Podstawą w rozwoju kariery jest solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Dopiero kilkuletnia praktyka na różnych rodzajach sprzętów (m.in. spawarki MIG, inwertorowe, transformatorowe itp.) oraz szerokie uprawnienia spawalnicze dają możliwości awansu zawodowego. Na początek można awansować na stanowisko brygadzisty, a dopiero potem na stanowisko mistrza. Dalsze szczeble kariery zawodowej są możliwe, ale tylko pod warunkiem podniesienia poziomu wykształcenia. Osoby po tak zwanych zawodówkach mogą kontynuować naukę w 3-letnich technikach mechanicznych dla pracujących w klasach o specjalności spawacza. Dalsze kształcenie dotyczy wyboru studiów wyższych. Ukończenie ich na politechnice daje możliwość zdobycia tytułu magistra inżyniera o specjalności spawalnictwo.
Oczywiście spawacze, niezależnie od wykształcenia, mogą zakładać własne firmy usługowe. Jednak przed podjęciem tak poważnego wyzwania, należy mieć świadomość, że przy prowadzeniu własnego zakładu przydatne są dodatkowe umiejętności najlepiej w specjalnościach takich jak: tokarstwo, ślusarstwo, blacharstwo, mechanika, nie wspominając już o wiedzy w zakresie marketingu, zarządzaniu, księgowości itp.